Obecné noviny 05-2013

Skauting je hra

Vyšlo v obecných novinách 05-2013

Je lepšie raz vidieť ako sto krát počuť. Pod týmto heslom mali na začiatku školského roka malí školáci „hodinu Skautingu“. Ostýchavosť pred skautským „učiteľom“ v rovnošate rýchlo vyprchala po premietnutí fotiek zo života skautského oddielu, zaujímavých akcií a pri táborových fotkách sa od smiechu triasla celá trieda. Niektorí si nás pamätali z akcie Dni obce Cabaj-Čápor, kde sme zorganizovali veľkú hru, ktorá ich veľmi bavila.

Cassiopeia Špeciál – výmena skúseností

Učiť sa treba stále a platí to aj pre nás, vodcov oddielov vĺčat a včielok. Úspešne som preto absolvoval celoslovenský kurz Cassiopeia v Banskej Štiavnici. Vďaka nemu mám nové vedomosti a motiváciu pri vedení vĺčat a rôzne tipy pri tvorbe programu od Cassiopeatímu. Skauting všestranne pôsobí na rozvoj detí prostredníctvom hier, zážitkov a aktivít. Toto ešte neznie lákavo.

Keď ale hodnoty – hrať fér, spolupracovať s ostatnými, mať vzťah k prírode – vložíme do skautského programu, v rámci ktorého sa robia veci ako napr. odborka Pračlovek alebo výroba kŕmidla pre vtáčiky, to už znie veľmi zaujímavo.

na návšteve v Misijnom múzeu

Alfy a Omegy

Už od začiatku sme začali dosť akčne s vĺčatami, keď sme sa pustili plniť odborku Pračlovek. Lovili sme oštepmi praveké zvieratá, vytvorili sme si praveké oblečenie a hlinené zuby zvierat. Najviac sa ale všetkým asi páčila návšteva Misijného múzea v Nitre, kde boli vypreparované zvieratá z celého sveta. Ešte pripravujeme veľkú Vianočnú akciu, na ktorú budeme všetci dlho spomínať, ale viac neprezradím.

100 rokov Skautingu na Slovensku

Niektoré akcie sú ale tento rok špeciálne venované stému výročiu skautingu na Slovensku, a preto ich voláme Storočnicové aktivity. Niektorých sme sa aj zúčastnili a plnili storočnicovú aktivitu akou je aj Časová schránka. Do nej sme vložili odkaz pre budúcu generáciu skautov.

Betlehemské svetlo

Blížia sa Vianoce, a pre nás to znamená aj už tradičný príchod malého nenápadného svetielka z Betlehemu, ktoré symbolizuje mier, nádej, pokoj a lásku. Rakúski skauti odovzdajú Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského skautingu a ďalších organizácií z dvoch desiatok susedných štátov na slávnostnej ceremónii v sobotu 14. decembra 2013 v kostole Votivkirche vo Viedni.

Odovzdanie Svetla do rúk prezidenta SR a poľským skautom

V ten istý deň ho prijme od skautov aj prezident SR. Zástupcovia náčelníka SLSK a skauti z Podtatranskej a Východoslovenskej oblasti Betlehemské svetlo odovzdajú poľským harcerom. Svetlo bude odtiaľ putovať cez celé Poľsko ďalej cez pobaltské krajiny do Ruska až na ďalekú Sibír.

Reťaz svetla spojí celé Slovensko

V sobotu 21.12.2013 sa rozbehnú vlaky so skautskými posádkami, ktoré budú šíriť Betlehemské svetlo po Slovensku. V priebehu dňa ho doručia po železničných tratiach do 300 miest a obcí. Postupne sa tak budú v jednotlivých mestách zažínať svetielka ako články reťaze, ktorá spojí celé Slovensko. Na Štedrý deň ho skauti lampášmi roznášajú v mestách a obciach do tisícok kostolov a farností, nemocníc, domov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti. Aj náš oddiel, tak ako minulý rok, prinesie Svetlo na Štedrý deň do kostola, odkiaľ si ho môžete odniesť domov na Štedrovečerný stôl.

Roman Molnár
Vodca 1. Skautského oddielu

Odkiaľ prichádzate

Flag Counter

Infošky z oddielu

Prihlás sa na odber noviniek o našom oddieli a my sa ti raz za čas ozveme...

Tvorba webov

Tento web pre skautov sponzorsky vytvoril a spravuje Jastrab - dbart. Kliknite pre viac info o tvorbe webstránok, internetovej reklame a školeniach...