Obecné noviny 04-2011

Skauti v našej obci

Vyšlo v obecných novinách 04-2011

Vážení rodičia, určite ste si už niektorí všimli príchod skautov do našej dediny. Dovoľte, aby som sa vám predstavil. Volám sa Roman Molnár a pochádzam z Výčap Opatoviec, kde skauti fungujú už viac ako dvadsať rokov.

Vstúpil som do skautingu v roku 1993 a strávil som tam krásne chvíle družinových schôdzok, veľa letných táborov a v zime s blížiacimi Vianocami roznášanie betlehemského svetla. Práve preto by som chcel odovzdať moje skúsenosti ďalej. V našej obci som s pomocou skautov z Hornej Královej urobil ukážku skautingu na školách v Cabaji aj v Čápore. Deti podnikli malé výpravy do blízkeho okolia kde sa hrali skautské hry a rôzne aktivity. Vďaka veľkému záujmu detí je tu založený skautský oddiel. Stretávame sa raz týždenne na takzvaných družinových schôdzkach, kde naše šikovné ruky vyrobili rôzne výrobky a hráme veľa pohybových hier. Veľmi ma teší, že majú preto pochopenie nielen rodičia, ale aj naša obec, ktorá nám poskytla priestor na zimné obdobie. Na Vianoce sa skauti ukážu na verejnosti roznášaním Betlehemského svetla. Možno zaklopú aj pri vašich dverách. V budúcom roku plánujeme ďalšie výpravy a v lete skautský tábor.

Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, manažovať projekty a organizovať program i náročné akcie pre druhých. Učia sa poznávať samého seba, pracovať na sebe, získať vôľu, prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba. Skauting je pre všetkých bez rozdielu rasy, vyznania, pohlavia a veku od 6 rokov.

Keďže ale v našej obci skauting nebol, prečo ho sem nepritiahnuť? Naše deti nemusia byť len pri počítači a televízore či sedieť a nudiť sa doma. Pravda, máme tu športové krúžky, ale toto je predsa len o niečom inom. Skauti sú v takzvaných družinách podľa veku:

  • Vĺčatá a včielky 6 – 10 rokov
  • Skauti a skautky 11 – 15 rokov
  • Rovery a roverky 15 – 26 rokov,
  • skauti (lídri a dospelí členovia)

Náš oddiel je plný malých detí, teda vĺčat a včielok. Sú to šikovné deti a všetko, čo spolu robíme, môžu všetci vidieť na Facebooku - Skauti Cabaj Čápor. Chcel by som týmto poďakovať všetkým mamičkám a skautom z okolia, že mi pomáhajú s programom.

Roman Molnár
Vodca 1. Skautského oddielu

Odkiaľ prichádzate

Flag Counter

Infošky z oddielu

Prihlás sa na odber noviniek o našom oddieli a my sa ti raz za čas ozveme...

Tvorba webov

Tento web pre skautov sponzorsky vytvoril a spravuje Jastrab - dbart. Kliknite pre viac info o tvorbe webstránok, internetovej reklame a školeniach...